• KOM­PLEXNÉ FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY

PONÚKAME VÁM TIETO SLUŽBY

 • rodinné fote­nia
 • foto na doklady
 • fotografie na oznamka
 • fotografie na tabla
 • svadby a oslavy
 • stužkové slávnosti
 • fote­nie škôl
 • fote­nie 1.sv.prijímania
 • reportážne fotografie
 • portrétne fotografie
 • reklamná fotografia
 • pro­duk­tová fotografia
 • veľko­plošná tlač A4-​A1
 • foto na plátno
 • vyvolá­vanie kinofilmov
 • predaj kinofil­mov